آغاز غمگین آخرین پاییز قرن (به یاد دکتر محسن حبیبی)

آغاز غمگین آخرین پاییز قرن (به یاد دکتر محسن حبیبی)

سال‌های دهه 1380 زمانی که موجی از ثبت‌نام ورودی‌های کارشناسی شهرسازی در دانشگاه‌های کشور به پیشگامی دانشگاه تهران به راه افتاده بود، درست همان زمان که تنها منابع خوب برای این رشته از بزرگ استادان همین دانشگاه در دسترس دانشجویان بود، و زمانی که تاریخ شهرسازی در ایران را با…

متن کامل…