ضرورت كاهش استرس در زندگی شهری

ضرورت كاهش استرس در زندگی شهری

استرس یكی از بزرگ­ترین چالش­های پیش روی جوامع قرن بیست و یكم است. تمدن با گشودن فرصت­های بی­انتهایی برای دستیابی به اطلاعات گوناگون و پیشرفت، انتخاب­های متعددی را پیش روی افراد قرار داده و این بمباران اطلاعاتی با خود فشار روانی بسیاری را نیز همراه می­آورد. پژوهش­های متعددی نشان داده­اند كه قرار گرفتن در معرض

متن کامل…