درآمدی بر شب یلدا در فرهنگ ایرانی

درآمدی بر شب یلدا در فرهنگ ایرانی

آنچه از سنت­های گذشته ایرانیان به امروز رسیده است، آئین خاصی است که با هدف ویژه ای برگزاری می­شده است و ایرانیان امروز آن را جشن می­گیرند، شادی می کنند و بهانه ای دارند برای گردهم آمدن. مراسمی که ما امروز به وسیله آنها جشن و سرور برگزار می کنیم در گذشته معنی متفاوتی داشته

متن کامل…