خواص صوت‌ و رابطه آن با معماری

خواص صوت‌ و رابطه آن با معماری

میان هنرهای هفتگانه همواره رابطه ای نزدیک وجود داشته است، چنانکه موسیقیدانان علاقمند به نقاشی و طراحی مجسمه سازی و معماری در طول تاریخ کم نبوده اند. مشاهیری همچون لئوناردوداوینچی از جمله هنرمندانی بودند که علاوه بر آگاهی و مهارت بسیار در حوزه هنر از سایر علوم نیز سررشته داشته اند. امروزه فن و هنر

متن کامل…

بررسی ارتباط فضای معماری و موسیقی

بررسی ارتباط فضای معماری و موسیقی

فضا، هم‌ به‌ جایگاه‌ و مكان‌، و هم‌ به‌ محیطی‌ عاطفی‌ و روحی‌، و هم‌ به‌ اتمسفر Atmosphere یا جو، و یا جایگاه‌ اثیری‌ اطلاق‌ می‌گردد. در تمام‌ هنرها ایجاد نوعی‌ فضای‌ عاطفی‌ و روحی‌، یكی‌ از هدف‌های‌ آفرینندگان‌ هنرمند است‌ . در هنر معماری‌، فضا، منزلتی‌ خاص‌ دارد. معمار نیز چون‌ دیگر آفرینندگان‌ هنر، قادر

متن کامل…