مبلمان شهری، انواع و تاثیرگذاری آن

مبلمان شهری، انواع و تاثیرگذاری آن

در زندگی شهری امروز به ندرت می توان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سر و کار نداشته باشد. ایستگاه اتوبوس، باجه بلیط فروشی، نیمکت پارک یا تابلوی راهنمایی و رانندگی همگی از انواع مبلمان شهر هستند که هر روز دیده می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. مبلمان شهری بخش

متن کامل…