کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

با توجه به وظایف شهرداری‌ها که در ماده 55 قانون شهرداری به تفصیل آمده است باید گفت وجوهی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند برای تأمین مالی خدماتی است که قانون بر عهده آن‌ها واگذار کرده است. در عین حال جهات مشترکی بین مالیات و عوارض وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، مبنای عوارض و مالیات است. به‌طور کلی

متن کامل…

توسعه پایدار در طرح های توسعه شهری

توسعه پایدار در طرح های توسعه شهری

شهرها در گذشته بهترین نمونه های پایداری بوده اند. با توجه به محدودیت های اکولوژی محل مانند آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده از مصالح بومی، ابداع روش های موثر و مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و… همه نمونه هایی از عوامل موثر در این پایداری

متن کامل…

مطالعات امكان سنجی طرحهای گردشگری

مطالعات امكان سنجی طرحهای گردشگری

آمار می گوید روزانه حداقل ۵ میلیون مسافر در سراسر جهان پرواز می كنند و به دنبال بازارها و فرصت های تجاری تازه می گردند. شركت ها و سازمان های گسترده و بی شماری با هزاران هزار پرسنل متخصص، دست اندر كار صنعت توریسم اند و هر روز چرخه های تازه ای برساز و كار

متن کامل…