رویکرد نوین به اقتصاد شهری؛ چالشها و راهکارها

رویکرد نوین به اقتصاد شهری؛ چالشها و راهکارها

در جریان تحول اقتصاد به‌سوی دانش و فرهنگ، شهر و مقوله مدیریت شهری در آن نقش کلیدی را به خصوص در دو دهه گذشته ایفا نموده است. سیاست‌گذاران و مجریان به این موضوع واقف هستند و سعی می‌کنند این پدیده را تقویت کنند. آن‌چه این فرآیند را تسهیل و تعدیل می‌کند تقویت عامل اساسی دانش

متن کامل…

بررسی منابع مالی شهرداری کلان شهرهای ایران

بررسی منابع مالی شهرداری کلان شهرهای ایران

درمقایسه ترکیب سهم درآمدهای عمومی شهرداری های هفت شهر دارای بیش از یک میایون نفر جمعیت در کشور ، مشاهده می شود که بیشترین میزان و درصد درآمد شهرداری ها از محل عوارض بر ساختمانها و اراضی است و کمترین میزان آن از محل پرداخت های وزارت کشور تأمین می شود . این در حالی

متن کامل…

تأمین منابع مالی مدیریت شهری در جهان

تأمین منابع مالی مدیریت شهری در جهان

به منظور آشنایی با چگونگی نحوه تأمین درآمد شهرداریهای کشورهای مختلف، تجارب چند کشور مهم جهان، از جمله توکیو و اوزاکا در ژاپن، لوس آنجلس و نیویورک در آمریکا، را مورد بررسی قرار می دهیم. توجه به تجارب کشورهای مختلف در کسب درآمد از طریق عوارض و مالیات مستدل و متعادل، یاری رسان مدیران در

متن کامل…

شهر کتاب هایان‌وای، بریتانیا

شهر کتاب هایان‌وای، بریتانیا

تا سال 1961 شهر «هایان‌وای» به‌طور کامل توسط محدوده‌های مصوب در استان «ولز» مشخص نشده بود و به شدت وابسته به بازارهای رو به نزول کشاورزی و صنایع غذایی برای گرداندن اقتصاد شهر بود. در این شرایط «ریچارد بوث» وارث یک ساختمان بزرگ نیمه خراب بود که کار خرید و فروش کتب دست دوم را در آن شروع

متن کامل…