0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
سلام برای عضویت و فعالیت در نظام مهندسی شهرستان باید حتما ساکن آن شهرستان باشیم یا خیر و اگر باید ساکن باشیم چه مدت باید آنجا سکونت داشت؟ لطفا اگر ماده یا بند قانونی هست اعلام فرمایید

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
نیازی به احراز محل سکونت نیست، اما برای دریافت پروانه و اعلام فعالیت به دارایی نیازمند آدرسی ثابت برای محل اشتغال بکار هستید که بهتر است صوری اعلام نشود و آدرس فیزیکی و واقعی باشد.
جهت مطالعه مواد قانونی به مبحث صفر مقررات ملی ساختمان مراجعه کنید.

مهندسان مشاور شارآبادبوم راهنمای مهندس را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای شکل گرفته و فضای شفاف تر و صریح تری پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین شهرسازی و رشته های مرتبط مورداستفاده قرار گیرد.

57 سوال

63 پاسخ

22 دیدگاه

10 کاربر

...