0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
آیا با مدرک کارشناسی شهرسازی و ارشد عمران می توان برای پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران شرکت کرد؟؟ و چه صلاحیت هایی تعلق می گیرد؟؟
با سپاس

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
درود،

خیر، به طور مستقیم ممکن نیست.

پروانه نظام مهندسی به رشته پایه کاردانی یا کارشناسی تعلق می گیرد و شما می توانید پروانه نظارت و طراحی شهرسازی بگیرید. البته قاونی هست که با داشتن دو مدرک مشابه ارشد و دکتری صلاحیت نظارت در شرایط خاصی (مثل گذراندن برخی واحدهای موردنیاز) تعلق می گیرد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم راهنمای مهندس را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای شکل گرفته و فضای شفاف تر و صریح تری پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین شهرسازی و رشته های مرتبط مورداستفاده قرار گیرد.

55 سوال

62 پاسخ

22 دیدگاه

8 کاربر

...