0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
آیا کسانی که مدرک کاردانی مکانیک و کارشناسی عمران دارند، سازمان نظام مهندسی به آنها اجازه حق امضا صادر میکند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
بله اجازه میدن ولی با مدرک پایه میتونید و اگر ارشد عمران هم بگیرید و واحدهای موردنیاز رو پاس کنید عمران هم میدن

مهندسان مشاور شارآبادبوم راهنمای مهندس را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای شکل گرفته و فضای شفاف تر و صریح تری پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین شهرسازی و رشته های مرتبط مورداستفاده قرار گیرد.

55 سوال

62 پاسخ

22 دیدگاه

8 کاربر

...