0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
ایا بین کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران برای پایه سه نظام مهندسی تفاوتی وجود دارد؟
و اینکه می گن نیازی به سابقه کار نیست و گذشت 3 سال از مدرک کافیه درسته؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
 
بهترین پاسخ
باسلام، برخی مقرراتِ دریافت پروانه محلی است و به مصوبات شورای استان بستگی دارد. جلد اول کتب قوانین نظام مهندسی ساختمان، مقررات پایه را بیان داشته که با مطالعه آن بسیاری ابهامات شما رفع می گردد؛ برای اطلاعات بیشتر با مسئول صدور پروانه تماس بگیرید.

مهندسان مشاور شارآبادبوم راهنمای مهندس را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای شکل گرفته و فضای شفاف تر و صریح تری پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین شهرسازی و رشته های مرتبط مورداستفاده قرار گیرد.

55 سوال

62 پاسخ

22 دیدگاه

10 کاربر

...