0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
من در تاریخ 93/6/15 از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم .. امتحان نظام هم 96/6/11 هست.. آیا من میتونم توی این آزمون نظام شرکت کنم؟ چون چهار روز برای تکمیل سه سال کم دارم.

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
شرکت در آزمون نیازمند گذر سه سال بر مدرک کارشناسی نمی شود و مطابق قانون جدید هر زمان می توانید در آزمون شرکت کنید. اما احراز شرایط لازم برای دریافت پروانه منوط به آن شرط می باشد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم راهنمای مهندس را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای شکل گرفته و فضای شفاف تر و صریح تری پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین شهرسازی و رشته های مرتبط مورداستفاده قرار گیرد.

57 سوال

63 پاسخ

22 دیدگاه

10 کاربر

...