0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
سلام
اگر کسی مدرک کاردانی ناپیوسته داشته باشد و کارشناسی ناپیوسته رو هم علمی کاربردی معماری یا تکنولوژی معماری بخواند میتواند عضو نظام مهندسی شود و حق امضا بگیرد؟
لطفا راهنمایی کنین

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
سلام، اعتبار مدارک متقاضیان از وزارت علوم استعلام می شود و چنانچه از سوی وزارتخانه تایید شود فکر نمی کنم مشکلی وجود داشته باشد. برای اطمینان از حق امضا با آموزش نظام مهندسی ساختمان استان خود تماس بگیرید.

مهندسان مشاور شارآبادبوم راهنمای مهندس را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای شکل گرفته و فضای شفاف تر و صریح تری پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین شهرسازی و رشته های مرتبط مورداستفاده قرار گیرد.

57 سوال

63 پاسخ

22 دیدگاه

10 کاربر

...