تهیه و تصویب طرح جامع ۲۷ شهر استان همدان/ پیشرفت ۷۵ درصدی بازنگری طرح جامع شهرهای همدان، تویسرکان و اسدآباد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  (همدان) ” داریوش حسینی” عنوان کرد: شهرهای  همدان، ملایر، نهاوند، اسدآباد، تویسرکان، بهار، صالح اباد، لالجین، رزن، ازندریان، جورقان، مریانج، کبودرآهنگ، گیان، برزول، فیروزان، قهاوند، دمق، زنگنه، ساکن، جوکار، گل تپه، سرکان، فرسفج ، فامنین، شیرین سو و قروه ۲۷ شهر ابلاغ شده به شهرداری ها جهت اجرا است.

وی ادامه داد: ۵ نقطه روستايي اخيرا توسط وزارت كشور به شهر تبديل شده اند و توسط دفتر فني استانداري براي شهرهاي آجين و مهاجران تهيه طرح هادي شهري انجام شده و شهرهاي كرفس، اسلامشهر آق گل و پاليز نيز در مرحله تهيه و تصویب طرح مي باشد.

وی بیان کرد : بازنگری طرح جامع شهرهای همدان، تویسرکان و اسدآباد توسط مهندسین مشاور ذیصلاح در حال انجام است و از پیشرفت ۷۵ درصدی برخوردار است.

حسینی یادآورشد: در سال ۱۳۹۹ قراردادی برای مطالعه ، احیا و طراحی شهری رودخانه های دره مرادبیگ، عباس آباد و دیوین با دانشگاه بوعلی سینا منعقد شد که هم اکنون از پیشرفت ۳۰ درصدی برخوردار است.

وی درمورد  دلیل مطرح شدن طرح جامع شهری گفت: با پيچيده شدن مسايل شهري ، افزايش بيش از حد جمعيت، تنوع و كثرت نيازها و احتياجات شهروندان ، شهر ها را نباید به حال خود رها کرد و این امر مهم نیاز به طرح و برنامه ای دارد كه سازمان فضايي و ساختار كالبدي شهر ها را ساماندهي نمايد.

وی ادامه داد:  در اين رابطه بر اساس  بند (۲) ماده (۱) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب ۱۳۵۳ ـ اين وظيفه مهم بر عهده وزارت راه و شهرسازي سپرده شده است .

وی با بیان این مطلب که طرح جامع شهري  با هدف  هدايت و ساماندهي نظامند شهرها و مشخص كردن جهت هاي توسعه و تدوين برنامه براي شهر و نيز تامين نيازهاي آن بر مبناي پيش بيني ها و اهداف توسعه شهري تهيه مي شود، گفت:  این طرح مشتمل بر اطلاعاتي درباره اوضاع جغرافيايي،اقتصادي و اجتماعي شهر ،ضوابط و مقررات كاربري اراضي ،شبكه معابر و تاسيسات زيربنايي است.

حسینی یادآورشد: در این طرح نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري، كشاورزي، تاسيسات و تجهيزات شهري و نيازهاي عمومي شهر، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز و انتهاي خط(ترمينال) و فرودگاه ها و سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط آن تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوطه به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهاي تاريخي و مناظر طبيعي تهيه و تنظيم مي گردد .

وی تصریح کرد: هدف كلي تهیه طرح جامع، بررسي مسايل موجود شهر و ارائه پيشنهادات لازم براي رفع نواقص موجود در آينده و ايجاد شهري است كه بتواند آسايش ساكنان را فراهم نمايد.

حسینی در پایان با اشاره به اینکه طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل بازنگري و تجديد نظر خواهد شد ، خاطرنشان ساخت:  پس از تاييد ضرورت تهيه طرح جامع يا بازنگري آن اداره راه و شهرسازي از طريق مناقصه عمومي نسبت به فراخوان تهيه طرح اقدام و با مهندسين مشاور ذيصلاح عقد قرار داد مي نمايد طرح پس از بررسي هاي كارشناسي در كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي مطرح و در شورای برنامه ريزي و توسعه استان تاييد و نهايتا به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي رسد پس از آن توسط  مقام ارشد استان جهت اجرا به شهرداري ها اعلام می شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.