عدم واریز آورده مسکن ملی در زمان مقرر، حذف متقاضی را در پی دارد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (قم)،حسن صبوری اظهار داشت: مبلغ اولیه واریز طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ میلیون ریال است که می بایست در مدت تعیین شده متقاضیان واریز نمایند.

وی در خصوص مرحله بعد واریز توضیح داد: طبق شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن، متقاضیان پس از واریز مبلغ اولیه، حداکثر ظرف مدت یک ماه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دیگر باید واریز داشته باشند.

صبوری تصریح کرد: چنانچه در مدت زمان مقرر متقاضیان قادر به تامین مبلغ اولیه نباشند اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به حذف آن ها اقدام نموده و متقاضی دیگری جایگزین می شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.