هيچگونه نگرانی براي تامين زمين متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن دراستان وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اين جلسه با ۴ دستوركارازجمله ارائه گزارش آخرين وضعيت طرح اقدام ملي مسكن توسط دبير شورا، تعيين بازه قيمت پايه ساخت در شهرهاي استان مطابق فصل ششم شيوه نامه اقدام ملي،بررسي واتخاذ تصميم درخصوص تفاهمنامه هاي مبادله شده در اين راستا و اتخاذ تصميم درخصوص نحوه واگذاري زمين به صورت گروهي وروند مصوبات كميته تخصصي معماري،طراحي شهري وساختمان برگزار شد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي و دبير شوراي مسكن استان در اين جلسه با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت طرح اقدام ملي مسكن گفت:شيوه نامه طرح اقدام ملي مسكن به استانها ابلاغ شده كه در ۴ روش دسته بندي شده است. روش اول دهك هاي اول تا سوم كه به اين دسته زمين رايگان،كمك مالي و حمايتي دولت و يارانه دولتي تعلق مي گرد.روش دوم دهك چهارم تا هفتم كه زمين در سه قالب ۹۹ ساله،فروش افساطي و مشاركتي به همراه كمك مالي دولت ويارانه و وام  تعلق مي گرد.روش سوم تفاهم نامه كارگزاري است كه با بنياد مستضعفان،ستاد اجرايي فرمان حضرت امام وبنيادمسكن انقلاب اسلامي و در روش چهارم درقالب تفاهم نامه همكاري با وزارت دفاع،وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي، وزارت آموزش وپرورش و وزارت صمت انجام مي گيرد.

وحيد داعي درخصوص برنامه ابلاغي طرح اقدام ملي مسكن اظهارداشت:برنامه ابلاغي براي شهر بيرجند ۱۳۸۳ نفر و در ساير شهرهاي استان ۱۰۶۷ نفر بوده كه با اضافه نمودن ۱۹۷۱ سهميه برنامه بازآفريني شهري مجموع برنامه ابلاغي استان ۴۴۲۱ واحد است.

وي درخصوص آمار ثبت نام شدگان طرح اقدام ملي مسكن هم گفت:برنامه ابلاغي استان خراسان جنوبي ۲۴۵۰ واحد بوده كه در فاز اول تعداد ۵۱۹۸ درفاز دوم ۵۴۰۱ درفاز سوم ۹۱۴ نفر و ۱۹۶ نفر هم متقاضيان آموزش وپرورش بوده اند كه مجموع ثبت نام كنندگان در طرح اقدام ملي مسكن خراسان جنوبي تاكنون ۱۱۷۰۹ نفر مي باشند.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي در بيان گزارشي از ميزان تامين اراضي وعملكرد اجرايي دراستان افزود:برنامه ابلاغي در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفرجمعيت بيرجند ۱۳۸۳ واحد بوده كه به ميزان ۴۶۲۰ واحد زمين تخصيص يافته و از اين تعداد ۱۳۲۰ واحد مسكوني داراي قرارداد ساخت بوده ودر مرحله اخذ پروانه ، تهيه نقشه و انجام عمليات خاكبرداري هستند.همچنين برنامه ابلاغي در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفرجمعيت استان۱۰۶۷ واحد بوده كه براي ۱۱۷۶ واحد زمين تامين شده كه درمجموع ميتوان گفت تاكنون در استان براي ۵۷۹۶ واحد زمين تخصيص يافته است.بنابراين هيچگونه دغدغه اي براي تامين زمين طرح اقدام ملي مسكن درخراسان جنوبي وجود ندارد.

وي درخصوص اراضي واگذار شده به بنياد مسكن انقلاب اسلامي در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت استان بيان داشت: تاكنون براي ۱۱۷۶ واحد زمين تخصيص يافته كه ۱۴۴ واحد قرار ساخت منعقد و وارد اجرا شده است.همچنين اراضي مورد نياز تعداد ۱۰۰ واحد به مساحت ۱۲۱۴۰ متر مربع به كميته امداد امام خميني(ره) واگذار كه تعداد ۱۷۴ واحد درمرحله انعقاد قرارداد است ودر مجموع ۱۴۶۴ واحد در استان وارد مرحله اجرايي شده كه درتلاش هستيم با برنامه ريزي و پيگيري افزايش خوبي را شاهد باشيم.

دستوركار ديگر جلسه بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص تفاهم نامه هاي مبادله شده در راستاي طرح اقدام ملي مسكن با وزارت كشور،سازمان نظام مهندسي ساختمان و شركت تهاتر ايرانيان بود كه در مورد تفاهم نامه في مابين وزارت راه وشهرسازي و سازمان همياري شهرداريها ميتوان به مواردي از جمله ابلاغ به شهرداري ها در راستاي لحاظ نمودن تخفيفات مرتبط به عوارض صدور پروانه در پروژه هاي،ابلاغ به شهرداري ها در تسريع برفرآيند صدور پروانه ساختمان و تقسيط نرخ عوارض بصورت حداقل ۲ ساله و تخفيف نرخ عوارض صدور پروانه به ميزان حداقل ۵۰ درصد و معافيت هزينه هاي صدور پروانه براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي از قبل كميته انداد بهزسيتي و خيرين مسكن ساز اشاره نمود.

دراين جلسه راجع به ساير دستوركارها ازجمله شيوه هاي تعيين قيمت منطبق برفصل ششم از شيوه نامه طرح اقدام ملي مسكن ، آناليز قيمت هاي هر مترمربع ساخت ،نحوه واگذاري زمين به صورت گروهي و تصميم گيري درخصوص روند مصوبات كميته تخصصي معماري طراحي شهري و ساختمان با موضوع دستورالعمل طرح اقدام ملي مسكن مطرح شد كه پس از بررسي هاي لازم تصميمات لازم اتخاذ گردید.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.