تصویب شهرک گلمان به‌عنوان شهر جدید و مستقل

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تصویب نهایی ایجاد شهر جدید گلمان ارومیه می‌تواند در اجرای سریع طرح اقدام ملی نقش ویژه‌ای ایفا کند. طراحی این شهر جدید با رویکرد گردشگری و ارائه خدمات متنوع اجتماعی انجام می‌شود. 

طرح توسعه منطقه گلمان به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه شهری مرکز استان در تأمین نیازهای بخش مسکن و جلوگیری از رشد بی‌رویه شهرنشینی اجرا شد و بدون شک ایجاد شهر جدید گلمان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی سکونتگاه‌های پایدار فراهم می‌کند.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.