بنياد مسكن و بانك قرض الحسنه مهر ايران تفاهم نامه همكارى امضا كردند/پرداخت وام ٣٠ ميليون تومانى قرض الحسنه به روستاييان/ مجموع تسهيلات اين تفاهم نامه ٩٠ ميلياردتومان

به گزارش خبرنگار پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، عليرضا تابش رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و مرتضي اكبري مديرعامل و نايب رييس هيات مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران، تقاهم‌نامه همكارى پرداخت تسهيلات را براى احداث و تكميل مسكن روستاييان به امضا رساندند.

بر اساس اين تفاهم نامه، هر دو نهاد تفاهم كردند تا تسهيلات قرض الحسنه احداث و تكميل مسكن را بر هر خانوار واجد شرايط تا سقف ٣٠ ميليون تومان، پرداخت كنند.

اين تفاهم نامه در ٩ ماده و ٦ تبصره به امضا رسيد. آورده بنياد مسكن براى اين تفاهم نامه، ٣٠ ميلياردتومان، و مجموع تسهيلات پرداختى معادل ٩٠ ميلياردتومان است كه توسط بانك، تامين و به محض واريز بنياد طى ١٢ ماه به متقاضيان معرفى شده، پرداخت شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.