جزئیات توافق ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه شهر جدید پردیس

جزئیات توافق ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه شهر جدید پردیس

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی تولید مسکن دو طرح بزرگ خانه سازی هستند که اولی از اواخر دهه ۸۰ با مقیاس ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و دومی با مقیاس بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال ۹۶ تعریف…

متن کامل…