باز آفرینی نیاز مهم توسعه تهران و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است

باز آفرینی نیاز مهم توسعه تهران و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است

خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درخصوص بیست و دومین جلسه ستاد بازآفرینی استان تهران و اولین جلسه آن در سال ۹۹، اظهار داشت: در بیست و دومین جلسه ستاد باز آفرینی استان تهران و اولین…

متن کامل…