موافقت با تغییر کاربری بخشی از اراضی دولتی جهت اختصاص به طرح ملی مسکن

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی  اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ” داریوش حسینی” بیان کرد: در این جلسه تولید مسکن برای گروه های مختلف درآمدی بویژه گروه های کم درآمد و تامین زمین مناسب برای این موضوع در دستور اقدام قرار گرفت و در نتیجه با تغییر و تبدیل کاربری بخشی از اراضی برای اختصاص به طرح ملی مسکن موافقت شد.

وی یادآورشد: سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تفصیلی از جمله بازگشایی و تعریض معابر، تحقق پذیری کاربریهای عمومی و اعمال ضوابط و مقررات ویژه طرح ها و هم زمان رسیدگی به مسائل شهروندان از اولویت های این اداره کل است.

حسینی تصریح کرد: کمیسیون ماده پنج ضمن برگزاری جلسه برحفظ حقوق تمامی شهروندان در راستای عدالت شهری درتوزیع خدمات تاکید نموده و اولویت را در تصمیمات بر رعایت ضوابط و مقررات مصوب و احداث معابر و شبکه دسترسی مناسب مبتنی بر واقعیت های کنونی شهر قرارداده است.

وی با اشاره به اینکه پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن با توجه به ضرورتها و نیازهای فعلی جامعه و در جهت تاًمین مسکن مناسب برای مردم از اولویتهای این اداره کل و حوزه شهرسازی است، اظهار کرد:  در این راستا مکان یابی اراضی مناسب و واگذاری برای ساخت و سازها با سرعت و دقت در حال انجام است.

وی عنوان داشت : در این جلسه بیش از ۱۵ پرونده نیز مطرح گردید که تعدادی از آنها در خصوص کمک به تکمیل و تعریض و جابجایی معابر جهت تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی بود که با توجه به مسائل شهر و شهروندان تصمیمات لازم اتخاذ شد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: تاکید مدیران در کمیسیون بر توسعه و توزیع امکانات ، دسترسی برابر برای همه شهروندان ، اولویت اقدام کمیسیون ماده پنج بر روی مسائل ضروری شهروندان و حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات است.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.