اولویت توجه به امور اجتماعی در تهیه طرح‌های توسعه‌شهری و طرح‌های حمل‌و‌نقلی/ واکاوی دلایل غفلت از ابعاد اجتماعی توسعه در شهرتهران

اولویت توجه به امور اجتماعی در تهیه طرح‌های توسعه‌شهری و طرح‌های حمل‌و‌نقلی/ واکاوی دلایل غفلت از ابعاد اجتماعی توسعه در شهرتهران

غزال راهب رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بخشی از فعالیت‌های آن مرکز را در حوزه اجتماعی، تشریح کرد. رییس پژوهشکده شهرسازی ‌و ‌معماری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در…

متن کامل…