سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمدی احداث می شود/ارایه گزارش نهادهای حمایتی به وزیر راه و شهرسازی

سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمدی احداث می شود/ارایه گزارش نهادهای حمایتی به وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با حضور نهادهای حمایتی در راستای تکلیف دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمدی به خانه مناسب به ریاست وزیر راه و شهرسازی و…

متن کامل…