شهروند عنصر اصلی هر شهری است/ شهروندسازی وظیفه مهم هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی دوشنبه شب در دومین نشست هنرمندان و شهردار یاسوج، گفت: دغدغه هنرمندان نسبت به شهر یاسوج به عنوان شهری که  متعلق به همه استان است ما را در این مکان جمع کرد و این دغدغه را همه ما باید نسبت به شهرمان، شهروندان و آینده آن داشته باشیم چرا که آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: قطعا آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد و خواهند گفت  با شهری که همزمان کوه و جنگل  و رودخانه دارد و در زیباترین طبیعت کشور بنا شده، چه کرده ایم.

وی توسعه انسانی را مقدم بر همه توسعه ها دانست و گفت: توسعه و رشد شهری بدون در نظر گرفتن و توجه به عنصر شهروند، عقیم خواهد ماند.

اسلامی تصریح کرد:  تبیین حقوق شهروندی، شهروند مداری و شهروند سازی از جمله وظایف جامعه هنری است و مسئولیت مهم اجتماعی آنها در قبال شهر است.

رئیس حوزه هنری استان خاطرنشان کرد: شهر موجودی زنده است که معماران کالبد آن را می سازند و هنرمندان روح آن و هر دو اینها باید در کنار هم باشد تا شهر بستر رشد و تعالی شهروندانش شود.

وی نمی توانیم، نیست و نمی شود را یک فرهنگ غلط  در استان دانست و اظهار کرد: این افعال منفی جلوی حرکت و رشد را گرفته و به این خاطر شهر و استان ما با داشتن این همه منابع خدادادی هنوز در خم کوچه اول توسعه است.

وی تاکید کرد: برای توسعه و تعالی شهر ابتدا باید توسعه انسانی را محقق کنیم چرا که توسعه جامعه با توسعه انسان شکل می گیرد و اگر شهری با انبوه ساخت و سازها و بلوارها و فضاهای فیزیکی باشد اما فرهنگ شهرنشینی و شهروند مسئول نباشد، آن شهر ماندگار و پایدار نخواهد ماند.

اسلامی نگاه شخصی، سیاسی و طایفه ای به توسعه شهری را یک آسیب دانست و اظهار کرد: تا مادامی که کسانی چنین خط کشی هایی را در شهر و بین شهروندان می کنند، شهر رنگ آبادانی نخواهد دید.

رییس حوزه هنری استان تصریح کرد: شهروندی می تواند برای شهرش موثر و مفید باشد که تکریم و احترام شود و زیبا سازی و طراوت بخشی به شهر، تکریم و احترام به شهروندان و حق طبیعی آنان است چرا که در شهر ناهنجار و نازیبا، ناهنجاریها و زشتی ها رشد خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست هنرمندان با شهردار، بر توجه به نقش هنر در رشد فرهنگی و اجتماعی و ارتقای جلوه های بصری شهر یاسوج تاکید کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی هنرمندان ایجاب می کند که نسبت به آینده شهری که در آن زیست می کنند و فردا باید آن را به نسل بعدی بسپارند، حساس و مسئولیت پذیر باشند.

رئیس حوزه هنری استان دیوار نگاری اجرا شده در شهر یاسوج را یک اقدام موثر و گام اولیه دانست و عنوان کرد: برگزاری این جشنواره در سطح ملی یک حرکت امید بخش و قابل تحسین بود که اثرات روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی خوبی در شهر داشته است.

وی افزود: تاثیر مثبت این اتفاق می تواند در بخش های  دیگر تکثیر شود و به شهرمان و شهروندانش که به امید، نشاط و طراوت نیاز دارند، روح تازه ای دمیده شود و هنر و هنرمندان هستند که می تواند این بار را به منزل ببرند.

وی تاکید کرد: تمدنها با جلوه های هنری خود را پایدار و ماندگار کرده اند و شهر یاسوج نیز اگر می خواهد ماندگار شود باید بر پایه هویت بومی خویش، با هنر چه در شکل و چه در محتوا پیوند خورد و مامنی برای شهروندانش باشد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.