اعتراض سالاری به معطل ماندن دستور جلسات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه سیاست های بودجه در حد چند خط است، گفت: اینکه چند جلسه از جلسات صحن به بررسی این موضوع اختصاص داده شود منطقی نیست، در حالیکه ده ها دستور جلسه دیگر معطل مانده است.

وی ادامه داد: سیاست های بودجه مشخص است و هیئت رییسه باید نسبت به جمع بندی تمام پیشنهادات و نظرات اقدام می کرد و پیشنهاداتی که در قالب سیاست نیست را کنار می گذاشت و من به این نحوه اداره جلسه اعتراض دارم.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.