ارتقاء ضریب ایمنی تردد شناورها در آبراهه اروند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی فرمهینی فراهانی در نخستین جلسه کمیته ایمنی آبراه اروند، اظهار داشت:  ارتقاء ضریب ایمنی و افزایش بهره وری از ظرفیت های ایجاد شده در بندر خرمشهر از جمله مسائل مورد نظر در حمل و نقل دریایی در آبراه اروند است.

معاون دریایی بندر خرمشهر گفت: بندر خرمشهر؛ با حمایت های سازمان بنادر و دریانوردی در جهت حل تمامی مشکلات کشتیرانی و تردد ایمن تمام شناورها در آبراه اروند آمادگی کامل دارد. 

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی عنوان کرد: ضریب ایمنی تردد تمام شناورها به صورت شبانه روزی در آبراه اروند ارتقاء یافت.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.