بهره برداری از مسجد جامع شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تا شهریور سال آینده

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، محمدرضا کریمیان گفت: پیرو دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکمیل پروژه های نیمه کاره در زیر مجموعه های این وزارتخانه، تکمیل بنای مسجد جامع شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در دستور کار این مجموعه قرار گرفت.

کریمیان با اشاره به انتخاب یک شرکت پیمانکار برای تکمیل بنای مسجد جامع شهر فرودگاهی بیان داشت مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از نمونه کارهای این پیمانکار بازدید کرده اند و مذاکرات اولیه نیز برای تکمیل بنای مسجد با این شرکت انجام شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت : بر اساس تفاهم اولیه مقرر شد تا شرکت پیمانکار ظرف ١٠ روز آینده طرح پیشنهادی خود را برای معماری مسجد جامع شهر فرودگاهی ارائه کند و تکمیل این پروژه آغاز گردد.

کریمیان اضافه کرد با توجه به سرعت گرفتن روند تکمیل پروژه احداث مسجد جامع شهر فرودگاهی برنامه ریزی کرده ایم تا در شهریور ماه سال آینده فاز نخست این مسجد مورد بهره برداری قرار گیرد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.