بارش برف در ارتفاعات البرز و مناطق کوهستانی شمال‌غرب/کاهش تا۷ درجه‌ای دما در شمال و شمال‌غرب/روند افزایش دما در سایر مناطق کشور

بارش برف در ارتفاعات البرز و مناطق کوهستانی شمال‌غرب/کاهش تا۷ درجه‌ای دما در شمال و شمال‌غرب/روند افزایش دما در سایر مناطق کشور – پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.