آغاز به کار اجرای عملیات محوطه سازی و ساخت ساختمان اداری در بندر خواجه نفس استان گلستان

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط عمومي اداره كل بنادرودریانوردی استان گلستان، محمدعلي مازندرانی مدیرعامل شرکت طرح توسعه بندراختصاصی خواجه نفس و اعضاء هیات مدیره شرکت مذکور با اله یار اسعدی ، مدیر بنادرودریانوردی استان گلستان در خصوص بررسی راهکارها و چالشهای موجود در جهت اجرایی نمودن عملیات احداث بندر خواجه نفس به بحث و گفتگو پرداختند.

اله یار اسعدی در اين جلسه اظهار داشت: سازمان بنادرودریانوردی حمایت همه جانبه خود را ازپروژه مذکور دارد تا این استان بتواند ازظرفیت بخش خصوصی در ایجاد بندر و شکوفا نمودن تجارت دریایی کرانه شرقی دریای خزر باکشورهای همسایه بهره مند شود.

اعضای هیأت مدیره شرکت خواجه نفس همچنین تأکید کردند تا پایان ماه آینده، اجرای عملیات محوطه سازی و ساخت ساختمان اداری در بندر خواجه نفس آغاز خواهد شد و از سوی هیات مدیره نیز اعتباری برای انجام این امور تخصیص یافته است.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.