مطالعات دقیق برای بهسازی محور شمشک-دیزین

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پایان بازدید از پروپه های راه وشهرسازی در روز پنج شنبه دهم مردادماه 98، از جاده شمشک-دیزین بازدید کرد. اسلامی بازدید خود را از بهسازی این محور از سمت استان البرز آغاز کرد و بازدید از روند بهسازی این جاده در بخش استان تهران پایان بخش سفر وزیر راه و شهرسازی بود.

مشاور پروژه بهسازی جاده شمشک-دیزین در توضیح روند بهسازی این پروژه گفت: به‌دلیل رانش جاده در سال‌های گذشته بهسازی این محور با طراحی و مسیریابی جدید ادامه پیدا کرده است.

به گفته مشاور این پروژه بهسازی این محور طرح پیشنهادی جدید به‌دلیل ملاحظات زیست محیطی و با برگزاری جلسات مشترک فراوان با سازمان محیط زیست با تاخیر چند ماهه تصویب شد و پروژه ادامه پیدا کرد.

در ادامه این بازدید وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر سرعت‌بخشی و همچنین دقت فنی بیشتر در اجرای این پروژه از مجریان خواست تا از تجربه ساکنان منطقه به‌دلیل آشنایی بیشتر با طبیعت این منطقه استفاده کنند.   

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.