برگزاری مانور اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساختمان اداری بندر چوئبده

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا سفاری مدیر بنادر و دریانوردی آبادان درباره مانور اطفای حریق و تخلیه ساختمان اداری بندر چوئبده افزود: این مانور با اهدافی از جمله ارزیابی توان نیروی های امداد و نجات و ایجاد آمادگی بیشتر در مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.

او اضافه کرد: در این مانور پس از اعلام حریق در ساختمان اداری، بلافاصله  پرسنل امداد و نجات بندر چوئبده  وارد عمل شدند و به تخلیه اسناد، تجهیزات و آنچه در این ساختمان  مهم است اقدام  و به جای امن منتقل یافت.

مهدی سهیم پور رئیس بندر چوئبده در ادامه با اشاره به اجرای موفق این مانور افزود: برای آمادگی هرچه بیشتر در مقابل رخدادهای احتمالی از جمله آتش‌ سوزی، اجرای دستورالعمل های مختلفی از جمله اینگونه مانورها  در برنامه قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی آبادان، رئیس بندر چوئبده خاطرنشان کرد: در برگزاری مانور اطفاء حریق و  تخلیه ساختمان اداری بندر چوئبده واحد فنی مهندسی، واحد ایمنی  و یگان حفاظت این بندر شرکت داشتند.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.