بازدید میدانی اعضای کارگروه مخاطرات زلزله از روستاهای در معرض لغزش خراسان شمالی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی ، علی علیمردانی گفت: بازدید صورت گرفته پس از ارسال درخواست اداره کل بنیاد مسکن در خصوص ارائه نظر و راهکارهای حل موضوع به کمیته بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: رانش رخ داده در روستاهای بازدید شده از جمله روستای گلی، عرب و نرگسلو به دلیل  حركت آرام و يكنواخت تودة خاك و سنگ روى شيب دامنه رخ داده است.  اين پديدة زمين شناسى، در گسترة نسبتا بزرگی باعث ريزش قطعات و بلوك ههاى سنگى و خاکی، تخريب عميق شيب ها و آسیب به ساختمان های هم جوار در برخی از نقاط شده است.

معاون مهندسی و ساخت بیان کرد: در صورتی که تمهیدات لازم توسط متولیان امر صورت نگیرد قطعا در نقاط دیگر روستاهای مذکور خصوصا روستای گلی شاهد این پدیده خواهیم بود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.