انتقال شش هزار زائر حج از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به عربستان / فراهم کردن تسهیلات لازم برای رفاه زائران در ترمینال سلام

انتقال شش هزار زائر حج از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به عربستان / فراهم کردن تسهیلات لازم برای رفاه زائران در ترمینال سلام

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، محمدرضا فردی اظهار داشت امسال با بهره برداری از ترمینال گالری سلام توانستیم با افزایش منابع فرودگاهی  بستری مناسبی را برای خدمترسانی به زائران خانه خدا فراهم کنیم و هم اکنون میزبان…

متن کامل…