مطابقت مصوبه شورای برنامه‌ریزی گیلان در خصوص طرح جامع- تفصیلی شهر پره‌سر با سیاست‌های شورا، ابلاغ شد

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به زارع سرپرست استانداری و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان، مصوبه شورا در خصوص اعلام مطابقت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص پره‌سر با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری (موضوع مصوبه ۳۰ مهر۹۷) را ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱ تیر ۹۸، مصوبه مورخ ۱۰ خرداد ۹۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص طرح جامع- تفصیلی شهری پره‌سر را در اجرای جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره ۹۴۸۱۶ / ۲۵۴۸۱ مورخ ۱۸ مهر ۹۷ معاونت حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی مصوب مورخ ۳۰ مهر ۹۷ تشخیص نداد. لذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بلامانع است.

در ادامه این مصوبه می‌خوانیم: مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی مراتب اجرای کامل دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر مصوب مورخ ۱۸ بهمن ۹۵ شورای‌عالی و در ج حرائم خطوط انتقال انرژی و سایر عناصر زیربنایی را به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان منعکس نماید.

در پایان مصوبه آمده است: دستور فرمایید متعاقب ابلاغ طرح به مراجع مذکور یک نسخه از مدارک طرح به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.