طرح جامع ناحیه خراسان‌شمالی در کمیته فنی پنج شورای‌عالی شهرسازی بررسی و به روزآوری شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارتخانه در نامه‌ای به کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، مصوبه شورای‌عالی را در خصوص طرح جامع ناحیه خراسان‌شمالی، ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰ خرداد ۹۸ خود، طرح جامع ناحیه خراسان‌شمالی مصوب جلسه مورخ ۵ مهرماه ۹۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان‌شمالی را مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را جهت بررسی و بروز آوری مطالعات و پیشنهادات طرح در محورهای زیر به کمیته فنی ۵ عودت داد و مقرر کرد تا نظر کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شود.

محورهای موردنظر شاملِ موارد زیر است:

۱. بررسی و تحلیل جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ناحیه و همچنین روستاهای هدف گردشگری در جهت ارتقای نقش ناحیه در بخش گردشگری.

۲. تعاملات مرزی ناحیه با کشور همسایه (ترکمنستان) بررسی شود.

۳. هماهنگی مطالعات پدافند غیرعامل طرح با سایر اسناد مصوب استان از جمله سند توسعه استان

۴. به روزآوری مباحث مربوط به شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی در سطح ناحیه بر اساس آخرین برنامه های مصوب وزارت راه و شهرسازی

۵. درج اطلاعات مربوط به شهرک و نواحی صنعتی و همچنین سرمایه گذاری کلان مقیاس صورت گرفته در بخش صنعت در اسناد خروجی طرح

۶. محدوده ها، عرصه و حرائم و ضوابط میراث فرهنگی در اسناد طرح منعکس شود.

در پایان آمده است: در اسرع وقت نسبت به طرح و بررسی موضوع در کمیته فنی طرح های فرادست و جمع بندی نظرات اقدام کنید.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.