آغاز عمیات اجرایی ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی همزمان با عید غدیر

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان در نشست تخصصی مدیران کل راه و شهرسازی استان ها که صبح امروز در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، اظهارکرد: در محدوده های هدف بازآفرینی شهری، به دلیل فرسودگی و ناپایداری بناها مخاطرات زیادی وجود دارد و اگر زلزله ای اتفاق بیافتد با خسارات و فاجعه بزرگ انسانی در این مناطق مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: مسئولیت ما در وزارت راه و شهرسازی این است که تمامی ابزارها و سیاست ها را برای تامین ایمنی ساکنان بافت های فرسوده و ناکارآمد ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به سه محور مهم فعالیت های بازآفرینی شهری گفت:  تامین مسکن، ایجاد زیرساخت و تامین سرانه های خدماتی از مهمترین این فعالیت ها هستند.

وی با اشاره به مغفول ماندن حوزه مسکن در سال های اخیر، اظهارکرد: در این سال ها توجه به کمبود سرانه های خدماتی و ایجاد زیر ساخت ها بیشتر بوده و این مساله موجب شده که از موضوع اصلی که تامین مسکن است، غافل شده ایم.

پژمان ایجاد سازوکار تولید مسکن را امری دشوار برشمرد و گفت: موضوع ورود به بافت ها از مقاوم سازی گرفته تا نوسازی پدیده ای چند وجهی و پیچیده است و پایه ای اجتماعی دارد. ما باید بتوانیم در فضایی چند وجهی و پیچیده تعداد زیادی از دستگاه ها و نهادها و همچنین مردم را با خود همراه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت در بازآفرینی شهری به دنبال تصدیگری نیست و صرفا به دنبال ایجاد ساز و کارهای لازم است، گفت: بازآفرینی شهری فعالیتی دشوار، تدریجی و پر استهلاک است که حوصله زیادی را می طلبد و انتظار می رود مدیران کل راه و شهرسازی با بهره گیری از تجارب جهانی، تجربه های کارشناسی گذشته و دانش بالا، ساز و کارهای مناسبی برای اجرای این برنامه ایجاد کنند.

وی گفت: نظر رییس جمهور این است که دولت، سازنده خوبی نیست و باید شرایط را برای حضور بخش خصوصی در بافت ها به ویژه نوسازی مسکن مهیا شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: باید شرایطی فراهم شود تا مردم، تشکل های حرفه ای و انبوه سازان برنامه های ما را به حدی دقیق و اقتصادی احساس کنند که با ما همکاری و سیاست های ما را اجرا کنند.

پژمان شرح خدمات ضعیف را یکی از موانع اجرای برنامه های بازآفرینی دانست و گفت: بافت های فرسوده، بافت های تاریخی، بافت های میانی و سکونتگاه های غیررسمی هر کدام شرح خدمات مناسب خود را نیاز دارند که بر اساس دستوری که داده ایم در حال حاضر این شرح خدمات اصلاح شده اند.

وی ادامه داد: باید مشاورین طرح ها نیز بر اساس توانمندی ها، تجربیات قبلی و آشنایی با مناطق مختلف دسته بندی شوند و تحویل گیری کارها نیز توسط ادارات کل راه و شهرسازی انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ها و بضاعت مهندسی کشور در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، گفت: باید مهر تایید جامعه حرفه ای معماری و شهرسازی در اجرای طرح ها و پروژه ها وجود داشته باشد و کیفیت نهایی توسط طراح و تحویل گیرنده تایید شود.

وی با تاکید بر ضرورت اقتصادی بودن طرح های بازآفرینی، افزود: باید این طرح ها به گونه ای تهیه شوند که مسائل مالی را از ظرفیت های داخلی خود تامین کنند و نیازمند به بودجه های دولتی نباشند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر اهمیت نقش مدیریت شهری در فعالیت های بازآفرینی تاکید کرد و گفت: مدیریت شهرها از صفر تا صد با مدیریت شهری است و نباید این امر در ادارات کل راه و شهرسازی متمرکز شود.

وی با تاکید بر لزوم جذب فعالین بخش خصوصی، اظهارکرد: ارائه تسهیلات و رایگان شدن پروانه ساخت انجام شده است و در حال هماهنگی برای تکمیل مشوق ها با دستگاه های خدماتی و زیرساختی هستیم تا این هزینه ها به صفر یا به حداقل ممکن برسد.

پژمان گفت: هماهنگی هایی با مدیرعامل شرکت توانیر هم شده تا با اضافه تعرفه برق در برخی مناطق برخوردار ذخیره ای برای مناطق غیربرخوردار ایجاد شود و از این جهت نیز تسهیلاتی اتفاق بیافتد.

وی با تاکید بر اینکه باید در تمام زمینه ها کاهش چشم گیر یا حذف هزینه ها اتفاق بیافتد، گفت: گروه های اجتماعی ساکن در مناطق مورد هدف بازآفرینی شهری از نظر اقتصادی شرایط دشواری دارند و به همین دلیل این کاهش هزینه ها می تواند به توفیق برنامه بازآفرینی شهری کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تشکیل هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری در استان ها، افزود: این اقدام در راستای کاهش فاصله صف و ستاد انجام و اختیاراتی به هیئت سه نفره متشکل از معاونان عمرانی ، مدیران کل راه و شهرسازی و شهرداران تفویض شده تا سرعت بیشتری به تصمیم گیری ها داده شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت تمرکز بر ایجاد مسکن در کشور، گفت: ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات وجود دارد که باید بر این اساس ۱۰۰ هزار مسکن در بافت ها مورد هدف بازآفرینی ساخته شود.

پژمان گفت: هر استان باید بتواند به طور متوسط با استفاده از اراضی خود در داخل بافت ها و اراضی شهرداری و سایر اراضی، برای ایجاد ۳هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کند و انتظار می رود از این تعداد حداقل هزار واحد مسکونی تا عید غدیر برای کلنگ زنی توسط رییس جمهور آماده شود.

وی تاکیدکرد: در ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی باید از ظرفیت زمین های دولتی و دارایی های وزارت راه و شهرسازی استفاده شود و ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردم عملی شود.

وی همچنین اظهارکرد: قراردادهای مشارکت به شکلی که فعالیتی منطقی با لحاظ کردن خواسته های شرکا و صیانت از حقوق و امکانات دولت را رقم بزند آماده و به استان ها ارسال شده و معاون عمران  و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران توسط ادارت کل راه و شهرسازی سریعتر پیگیری شود.

پژمان در ادامه تاکید کرد: باید برای بهره برداری از خانه های خریداری شده و مرمت شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با اولویت در اختیار گرفتن توسط بخش خصوصی برنامه ریزی شود و خانه های خریداری شده و مرمت نشده نیز با کمک از تیم مشاوره و لحاظ کردن عملکرد بعدی بنا مرمت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بناهای مرمت شده باید به فوریت در صورت امکان واگذاری، فروخته و یا اجاره داده شود و تا پایان سال باید تمام خانه های تاریخی در تمام استان ها مرمت شده و حتی الامکان به بهره برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده از همه اراضی سرمایه ای، گفت:  نباید حتی یک متر از اراضی ما در هر استانی غیر دایر باشد. در مورد اراضی سرمایه ای در صورت نیاز به آماده سازی یا احداث مسکن باید فعالیت های مربوطه انجام و در مورد اراضی غیرسرمایه ای نیز مقدمات کار فراهم و ظرف سه ماه آینده برنامه ای برای بهره برداری، توسط مدیران استان ها آماده شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: در برخی استان ها می توانیم با تهاتر اراضی بیرون از بافت های مورد هدف بازآفرینی شهری با زمین های داخل بافت ها، اراضی مناسب فعالیت های خود را فراهم کنیم.

پژمان افزود: به دنبال تهیه و تدوین چارچوبی هستیم که بخشی از اراضی را به عنوان ثروت و دارایی بازآفرینی به استان ها اختصاص و اختیار بهره برداری از این اراضی را به عنوان تنخواه در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی برای دستیابی به اهداف برنامه های بازآفرینی قرار دهیم.

وی در پایان اظهارکرد: طی توافقی که در شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام شد، مصوب شده، سند تمامی اراضی سکونتگاه های غیررسمی که به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران تنظیم تا برنامه بازآفرینی شهری در این بافت ها با شتاب بیشتری انجام شود.

ضرورت جذب اراضی سرمایه ای توسط ادارات راه و شهرسازی/ راه اندازی دفتر برنامه ریزی و توسعه مسکن با هدف تمرکز ویژه بر تامین مسکن

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ادارات راه و شهرسازی باید برای جذب حداکثری اراضی سرمایه ای در برنامه ملی بازآفرینی شهری تلاش کنند.

محمد آیینی با اشاره به بعضی افراط و تفریط ها در برنامه های نوسازی و بهسازی، گفت: به نظر می رسد در بین همه نظریه ها، تحلیل ها و شیوه هایی که در سال های اخیر انجام شده اعتدال بهترین شیوه است.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به سخنان رییس جمهور در سال ۹۶ در خصوص اینکه اساس برنامه ملی بازآفرینی شهری در حوزه مسکن، سلامت جان مردم و تامین مسکن خانه اولی ها و نوسازی و بازآفرینی محلات فرسوده است، افزود: این یعنی اولویت اصلی در برنامه بازآفرینی جان انسان هاست و آگاهی از این مساله می تواند گفتمان ما را اصلاح کند و حتی تغییر دهد.

وی افزود: ارزیابی گذشته می تواند دید ما را نسبت به این موضوع که اقدامات ما تا چه حد در راستای حفظ جان انسان ها بوده است و تا چه حد باید در این جهت حرکت کنیم، شفاف و روشن کند.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری، با اشاره به تاکیدات وزیر راه و شهرسازی در خصوص توقف بازآفرینی محلاتی که هیچ اثربخشی برای بازگشت به زندگی نداشته اند، تصریح کرد: احیای اقتصادی باید برای مردم و هم سازندگان سودمند باشد.  

آیینی تاکید کرد: باید در حوزه مسکن تلاش عمده ای انجام شود که در این راستا دفتر اختصاصی برنامه ریزی و توسعه مسکن در شرکت بازآفرینی شهری ایران راه اندازی شده است.

وی گفت: تا اجرایی شدن سازوکار جدید نمی توان برای تهیه طرح ها و فرآیند تحویل گرفتن کارها و حضور خاص مشاورین، معطل ماند و باید تا آماده شدن آن در کوتاه مدت به طرح های بهسازی و نوسازی که قبلا تهیه شده و طرح های تجمیعی که خط آن کشیده شده است، بسنده شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: حدود یک هزار و ۵۹۰ واحد طرح در اصفهان، یک هزار و ۱۷۰ واحد در کرمانشاه، یک هزارو ۲۴۲ واحد در سنندج و ۸۶۵ واحد در همدان طراحی و خط تجمیع آنها کشیده و پلاک های تجمیع آنها مشخص شده است که باید با ساز و کارهای مناسب آنها را با جذب مشارکت مردم به مرحله تولید برسانیم.  

آیینی با اشاره به اینکه اولویت ما انجام طرح ها با حضور و مشارکت مردم است، اظهارکرد: تجربیات زیادی در شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص مشارکت مردم در سال های گذشته وجود دارد که نمونه بارز آن محله جولان همدان است که با ساخت ۲۸ واحد توسط دولت به طور مستقیم آغاز و با ساخت یک هزار و ۳۰۰ واحد توسط مردم در محدوده ۲۵ هکتاری ادامه پیدا کرد و به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: نباید با نبود یارانه و تسهیلات از انجام برنامه بازآفرینی شهری باز بمانیم و باید برنامه ای داشته باشیم که در صورت نبود اعتبارات با مشارکت مردم فعالیت ها را پیش ببریم.

آیینی با تاکید بر لزوم جلب اعتماد مردم و سازنده های محلی با کمک مدیران راه و شهرسازی، گفت: انتظار مردم و سازنده ها از ما چیزی جز تسهیل فرآیندها نیست، بنابراین بستر این کار باید با تسریع در اعطای پروانه ساخت و انشعابات فراهم شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: دفاتر تسهیلگری برای جلب اعتماد مردم محله بسیار ضروری هستند و امکان و توان اینکه ادارات کل خودشان مستقیم وارد کار شوند وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که ادارات کل راه و شهرسازی در حد نظارت و تحویل گرفتن کار باشند و درکنار آنها فرآیند کارگزاری و تسهیلگری نیز فراهم شود.

آیینی همچنین گفت: باید فراخوان های جذب سرمایه گذار در پروژه ها پیگیری، خانه های تاریخی خریداری شده تعیین تکلیف و بهره برداری شوند و برای جذب حداکثری اراضی سرمایه ای تلاش شود.  

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: هم اکنون امکان جذب۶۵۰ میلیارد تومان از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را داریم و هر چقدر اراضی مرغوب تر و بهتری اختصاص داده شود به عنوان سرمایه استان تلقی خواهد شد و همچنین می تواند اعتبار دائمی برای بازآفرینی شهری استان ایجاد کند.

وی در پایان بر ضرورت تشکیل هر چه سریعتر جلسات هیئت های اجرایی در استان ها تاکید کرد.

برنامه های مدون و دقیق برای حضور بخش خصوصی تدوین شود

سید مجتبی علوی مقدم با انتقاد از روش کارکرد و همچنین نوع ارتباط بین مدیران ستادی و مدیران استانی در بازآفرینی شهری گفت: با این روش برنامه ملی بازآفرینی شهری محقق نخواهد شد زیرا بازآفرینی شهری برنامه ای دقیق، پیچیده و همه جانبه است.

معاون عمران  و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: انتظار این است در وهله اول ارتباط موثر مدیران کل راه و شهرسازی و معاونین آنها و در وهله دوم ارتباط کارشناسان استان ها با مدیران و کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران قوی تر از آن چه که امروز است، محقق و سپس اطلاعات به روز و سریع تر مبادله شود.

او با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری نیازمند تلاش؛ توجه جدی و کار جهادی است، افزود: مدیران راه و شهرسازی باید توان استفاده از ظرفیت و پتانسیل سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق بازآفرینی شهری را در دستور کار خود قرار دهند.

علوی مقدم با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی ذیربط در بازآفرینی شهری باید با تمامی امکانات و تجهیزات در راستای بازآفرینی گام بردارند، از مدیران و کارشناسان استان ها خواست تا ارتباط بیشتری با دفاتر تحت پوشش معاونت عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران (فنی و اجرایی، هدایت طرح ها، ستاد ملی و مطالعات کاربردی و امور ترویجی ) داشته باشند.

 او با انتقاد از طولانی بودن پاسخگویی مکاتبات از سوی مسئولان استانی در حوزه بازآفرینی شهری گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری در اولویت اقدامات نظام است اما روند فعلی نشان دهنده این است که پاسخگویی در مورد این برنامه در اولویت آخر قرار گرفته است.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: به دلیل اینکه اطلاعات پروژه های بازآفرینی شهری در دو سامانه های مرتبط با حوزه بازآفرینی در شرکت ثبت می شود، چنانچه مسئولان استانی در ادارت راه و شهرسازی به این نکته توجه کافی نداشته باشند، نتیجه دلخواه از پروژه های بازآفرینی شهری حاصل نمی شود.

علوی مقدم با بیان اینکه توجه به اعتبارات و کنترل میزان ارقام باید مطابق موافقت نامه ها باشد، گفت: کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران در موضوع قیر بعد از کنترل آمار، دریافته اند که بعضی از استان ها قیرهای واگذارشده را مصرف نکرده اند که علت آن آماده نبودن پروژه ها بوده و یا اینکه اصلا نیازی به قیر نداشته اند. بنابراین انتظار این است که در رابطه با قیرهای واگذاری به استان ها نظارت و کنترل بیشتری انجام شود.

او با بیان اینکه در حال طراحی نرم افزاری در رابطه با پروژه های بازآفرینی شهری هستیم، گفت: پروژه های بازآفرینی پس از ثبت در این سامانه، از نظر مالی و فنی بصورت یکپارچه کنترل و نظارت می شوند و در نهایت گزارشات پروژه ها از طریق این سامانه تهیه می شود.

علوی مقدم با اعلام همکاری معاونت عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص ساخت مسکن گفت: در بازدید هایی که از پروژه های بازآفرینی در استان ها انجام می شود به این نتیجه رسیده ایم که متاسفانه هنوز بازآفرینی شهری در استان ها به صورت کامل تببین و تشریح نشده است.

او با بیان اینکه فرایند بازآفرینی شهری در مقیاس محله و تهیه سند مشارکتی توسعه محلی باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: سه رکن اساسی که با تغییر رویکرد اقدامات در حوزه بازآفرینی (توسعه مسکن – خدمات روبنایی و زیربنایی) باید در دستور کار قرار بگیرد.

علوی مقدم اولویت بندی در انجام پروژه ها بسیار مهم است، اظهار داشت: تا زمانی که پروژه های نیمه تمام در حوزه بازآفرینی شهری وجود دارد نباید وارد مرحله کلنگ زنی پروژه های جدید شویم.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه عقد قرارداد برای پروژه هایی که هنوز اعتبار آنها پیش بینی نشده است،  براساس دستور مدیرعامل شرکت حذف شده است، گفت: نقش دولت در بازآفرینی شهری الگوسازی، تعریف سیاست ها و تبیین موضوعات کلی برنامه است.

او با بیان اینکه استان ها در بازآفرینی از ظرفیت و پتانسیل های خوبی برخور دارند و مدیران استان ها باید هنرمندانه از آنها استفاده کنند، گفت: باید بتوانیم با حمایت و پشتیبانی دولت از ثروت های موجود در استان ها نظیر مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توان فنی و اجرایی بهره لازم را ببریم.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اقتصاد طرح های بازآفرینی شهری گفت: در مطالعات طرح ها باید به اقتصادی بودن پروژه ها دقت کنیم.

علوی مقدم با اشاره به اینکه مشارکت مردم در بازآفرینی شهری مورد غفلت قرارگرفته است، گفت: توجه به نیازهای واقعی مردم و شرایط و متقضیات محلی و مشارکت نهادهای اجتماعی در انجام پروژه های بازآفرینی بسیار مهم است.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره نشست اخیر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص دفاتر تسهیلگری گفت: دراین نشست مقرر شد تا امور مربوط به دفاتر تسهیلگری توسط مدیریت شهری انجام شود و مدیران کل راه و شهرسازی در این خصوص  نظارت و مدیریت عالیه داشته باشند.

 او با بیان اینکه نقشه های که در محدوده های ناکارآمد شهری در کمیسیون های ماده ۵ مصوب می شوند اما مغایر با سامانه دریافت تسهیلات هستند برای دفتر راهبری طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ارسال شوند تا هر چه سریعتر اصلاحات لازم انجام شود و ساکنین این مناطق موفق به دریافت تسهیلات شوند.

 علوی مقدم در رابطه با استفاده از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی در بازآفرینی شهری گفت: متاسفانه در اکثر استان ها اجرای پروژه های بازآفرینی منوط به دریافت منابع از دولت، منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران می شود در حالیکه با توجه به حجم گسترده برنامه ریزی در حوزه بازآفرینی شهری که در سراسر کشور آغاز شده است، این میزان اعتبارات دولتی پاسخگو نخواهد بود.

 معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان افزود: استان ها باید برنامه های مدون و دقیق برای مشارکت بخش خصوصی در دستور کار خود داشته باشند.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.