مراسم کلنگ زنی و احداث ۲۱۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در شهر اندیشه

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ – ۱۹:۳۵

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.