افتتاح رسمی پروژه ساماندهی و احداث پل های بزرگ و خاص تقاطع سنگ بست خراسان رضوی و آغاز عملیات اجرایی باند دوم تپه سلام -فریمان

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – افتتاح رسمی پروژه ساماندهی و احداث پل های بزرگ و خاص تقاطع سنگ بست خراسان رضوی و آغاز عملیات اجرایی باند دوم تپه سلام -فریمان

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.