افتتاح ترمینال سلام و هسته پیشران منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با حضور رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی – چند رسانه‌ای

درحال بارگزاری…

دریافت فایل افتتاح ترمینال سلام با حجم

5 MB

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.