اتمام روکش آسفالت گرم در محور روستایی بشرویه – رقه

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی، محمد خیری اظهار کرد: این پروژه به صورت پیمانی و در هفته اول خرداد ماه امسال توسط پیمانکار مربوطه اجرایی که برای اجرای این پروژه  بالغ بر سه میلیارد از اعتبارات استانی هزینه شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بشرویه، بیان کرد: طول محور آسفالته روستایی بشرویه- رقه ۱۹ کیلومتر که طی دو سال گذشته ۱۰ کیلومتر آن فوگسیل و ماسه آسفالت اجرا شده است. 

خیری، بیان کرد: رسیدگی مناسب به راههای اصلی و فرعی و روستایی شهرستان بشرویه را نیازمند اعتبارات استانی بیشتر عنوان نمود که در کنار اعتبارات ملی قابلیت بهبود محورهای حوزه استحفاظی این اداره را فراهم می‌نماید.

 رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بشرویه، در خصوص پروژه های آتی و در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بشرویه ، عنوان کرد: پروژه احداث راهدارخانه ارسک – روشنایی در دو نقطه تقاطع کمربندی بشرویه ، مسجد ابوالفضل و تقاطع سه راهی ارسک در محور بشرویه- فردوس و روکش آسفالت قسمتی از  محورهای اصلی بشرویه- فردوس و بشرویه – ارسک و فوگسیل محورهای روستایی حوزه این شهرستان از جمله اقدامات در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بشرویه است که در سال جاری عملیاتی و اجرایی خواهد شد. 

وی، در پایان متذکر شد: بشرویه  دارای بیش از ۶۰۰  کیلومتر جاده بین‌ شهری و روستایی است که عملیات روکش آسفالت محورها، همه‌ساله به تناسب اعتبارات و با تأمین قیر رایگان در برنامه این اداره  قرار می‌گیرد که با توجه به خرابی رویه های آسفالتی محورها و نیز اولویت بندی آنها نسبت به انجام روکش راههای حوزه استحفاظی اقدام می‌شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.