استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی فرصتی برای نوسازی حمل ونقل عمومی برون شهری است / نیاز مسکن رانندگان حمل‌و‌نقل عمومی از طریق واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی تامین می‌شود

استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی فرصتی برای نوسازی حمل ونقل عمومی برون شهری است / نیاز مسکن رانندگان حمل‌و‌نقل عمومی از طریق واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی تامین می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد اسلامی در نشست صمیمانه با روسا و نمایندگان شرکت‌ها و تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل مسافر برون شهری، برگزاری چنین نشستی را فرصتی مغتنم برای استفاده حداکثری از ظرفیت همفکری و تعامل در راستای ایجاد تحول عنوان کرد. محمد اسلامی  پس از…

متن کامل…