کلیپی از ترمینال گالری سلام فرودگاه امام خمینی(ره) که امسال افتتاح می‌شود

درحال بارگزاری…

دریافت فایل کل‍یپ شهر فرودگاهی امام با حجم

37 MB

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.