پيشرفت ۹۰ درصدی ساخت ترمينال جديد خارجی فرودگاه اهواز

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران محمدرضا رضایی، مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان درباره پروژه های در دست اجرای فرودگاه اهواز عنوان کرد: ساخت ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز با زیربنای ۶۹۰۰ مترمربع و اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی (بدون تجهیزات و محوطهسازی) از آبان سال ۹۲ آغاز شده و انتظار می رفت در مدت تعیین شده (خرداد امسال) به اتمام برسد که ضعف در کار پیمانکار باعث تاخیر در پایان عملیات این پروژه شده است.

مدیركل فرودگاه های استان خوزستان همچنین درباره طرح توسعه ترمنیال داخلی فرودگاه اهواز گفت: پروژه توسعه ترمینال داخلی با زیربنای ۲۴۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اكنون با ۹۵ درصد پیشرفت به بهره برداری رسیده و پروژه عملیاتی كردن پست برق آن نیز رو به اتمام است.

وی با بیان اینكه فرودگاه اهواز دارای پتانسیل های فراوانی است،  تاکید کرد: در صورت تخصیص اعتبار می توان چند پروژه مهم از جمله تاکسی وی موازی، ساختمان تکنیکال بلاک، افزایش محل پارک هواپیما، بهسازی فاز دوم دیوارهای حفاظتی و محوطه ایرساید و لندساید را در این فرودگاه کلید زد.

 

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.