واگذاری اراضی فرحزاد توسط منابع طبیعی وجاهت قانونی ندارد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران , مصطفی پرویزی مقدم درباره واگذاری غیرقانونی بخشی از اراضی فرحزاد توسط اداره کل منابع طبیعی به تعاونی آموزش و پرورش افزود: به استناد آگهی منابع طبیعی شماره ۳۵۷۵ مورخه ۵/۴/۱۳۴۸ در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره وری از جنگل‌ها و مراتع کشور , قطعه مورد نظر فرحزاد به عنوان بخشی از اراضی چهاردانگی پلاک ۱۱۶ اصلی فرحزاد با عنوان اراضی ملی قلمداد گردیده است. پس با استناد رای کمیسیون ماده ۵۶ سال ۵۳ مشمول مستثنیات اعلام گردید ولی اداره کل منابع طبیعی استان تهران بدون کنترل سوابق اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و متعاقبا آن را به شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش واگذار کرده است.

وی ادامه داد: مجددا پس از طرح اعتراض اداره کل منابع طبیعی نسبت به مستثنی بودن بخشی از اراضی فرحزاد و طرح آن در کمیسیون ماده واحده شهرستان شمیرانات و متعاقبا صدور رای قاضی کمیسیون مبنی بر طی شدن پلاک مرقوم اراضی ملی موصوف به دلیل وقوع در حریم شهر تهران تحویل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران شد.

پرویزی مقدم تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران صریحا اعلام می کند که واگذاری اراضی ملی از سوی منابع طبیعی به شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش ( معروف به فنی حرفه ای در قالب ۱۳۰۰ سهم) که علاوه بر ملی بودن بالتبع فاقد کاربری نیز می باشد , فاقد وجاهت قانونی است اگرچه در این خصوص این موضوع با اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در حال حاضر در دست پی گیری است.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.