عزم جدی وزارت راه و شهرسازی در اتمام واحدهای مسکن مهر  

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، مهندس احمد اصغری مهرآبادی، در بازدید از پروژه‌های مسکن مهر استان همدان گفت: با تاکید رئیس جمهوری و پیگیری وزیر راه و شهرسازی، تا پایان امسال پایان ساخت مسکن مهر بدون معارض حقوقی در همدان را جشن می‌گیریم.
وی عنوان کرد: در این بازدید تصمیم گرفتیم کلیه نیازهای مساکن مهر شهر همدان اعم از آماده سازی، دیوارهای حائل، خدمات روبنایی مثل مساجد نیمه تمام را هر چه زودتر به پایان رسانده و مشکلات آنها را به طور کامل حل کنیم. 
وی ادامه داد:  وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است تا از ظرفیت استان‌ها و توان استانداران برای تکمیل واحدهای مسکن مهر استفاده شود.
مهندس مهرآبادی همچنین  در بازدید از مسجد امام علی(ع) در سایت مسکن مهر گلستان، برای تکمیل این مسجد نیمه کاره در پروژه مسکن مهر قول مساعد دادند.
همچنین در رابطه با مسیر دسترسی پروژه‌های مسکن مهر تعاونی نوژه و خیرین که مورد بازدید قرار گرفت، مقرر شد شهرداری زیرسازی، آسفالت و راه و شهرسازی و دیوارهای حائل را حل کند.
وی در خصوص آمار کل مساکن مهر استان عنوان کرد: در استان همدان از ۳۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر بالغ بر ۳۴ هزار واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضی شده که باقی مانده این مساکن به جز فاقد متقاضی حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد است که پروژههای بدون معارض حقوقی تا پایان سال به پایان خواهد رسید.
مهندس مهرآبادی در رابطه با آمار مساکن مهر در کل کشور گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در کشور، ۲۰۰ هزار واحد نیمه تمام است که حدود ۱۵۰ هزار واحد آن در مراجع قضایی و یا فاقد متقاضی است.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.