خلبان دهقانی زنگنه مدیر عامل هما شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه امروز هیأت دولت مدیر عاملی خلبان تورج دهقانی زنگنه در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) تأیید شد.
وی معلم خلبان با بیش از ۸۰۰۰ ساعت پرواز روی هواپیماهای  ایرباس ۳۲۰،۳۲۱،۳۱۹ و ۳۴۰، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و از از مدیران صنعت هوانوردی و رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی برای ۷ سال متوالی بوده است.
پیش از این فرزانه شرفبافی مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) را برعهده داشت که هیأت وزیران همچنین از خدمات وی تشکر کرد.

مهندسین مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.