استقبال سرمايه‌گذاران برای احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بين‌راهی و تيرپارك‌ها در سال گذشته

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،حمیدرضا شهركی ثانوی مدیر كل دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری این سازمان گفت: باتوجه به نقش مجتمع‌های خدماتی رفاهی در ارائه خدمات مطلوب به كاربران جاد‌ه‌ای و افزایش ایمنی تردد و به منظور تجهیز شبكه راه‌های كشور به مجموعه‌های یاد شده در سال ۹۷ ، انجام فراخوان جذب سرمایه‌گذاری در زمینه احداث تیرپاركها و همچنین نقاط تایید شده در طرح تفصیلی مكان‌یابی مجتمع‌های خدماتی رفاهی( به تعداد ۴۹۵ نقطه ) و همچنین مسیرهای با هدف گردشگری در دستور كار این دفتر و همچنین ادارات كل تابعه استانی قرار گرفت.

وی افزود:در نتیجه این فراخوان منجر به جذب سرمایه‌گذار در قالب ۳۲۶ فقره موافقت اصولی شده است كه نسبت به سال ۱۳۹۶ (با تعداد ۲۰۶ فقره موافقت اصولی) رشدی معادل ۵۸ درصد را نشان می‌دهد.

شهركی همچنین اعلام كرد: ازسوی دیگر در سال ۹۷ تعداد ۱۰۳ نفر از سرمایه گذاران كه استعلام های مربوط را از سایر مراجع ذیربط اخذ كرده‌اند، اقدام به شروع عملیات عمرانی مجتمع های یاد شده را  نموده اند كه آمار مذكور نسبت به سال ۹۶( با ۷۳ مورد شروع به ساخت) رشدی معادل ۴۱% درصد را نشان می‌دهد.

شایان ذكر است تعداد مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی به بهره‌برداری رسیده در سال ۹۷ تعداد ‌۴۷ باب بوده كه جمع كل مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی درحال بهره‌برداری درطول راه‌های كشورتاكنون ۷۵۲ باب است.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر در حوزه های شهرسازی و پروژه های اقتصادی – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.